Taksi

Välj ett miljövänligare alternativ

Taxiföretaget Taksi 510 har betjänat sina kunder sedan 2007. Som bränsle använder vi miljövänlig Neste MY förnybar diesel som ger upp till 90 procent lägre utsläpp av växthusgaser under bränslets livscykel.

Företaget är medlem i Finlands Taxiförbund, Företagarna i Finland och i regionala föreningar. Vårt taxitillståndsnummer är 260332.

Ring 0440714510

Priser och servicetider

Priser

Startavgift 

ikväll och natten

4,00 €

7,00 € 

Kilometertaxa
0,90 € / kilometer
Tidstaxa

0,90 € / minut. Tidstaxa debiteras utöver kilometertaxan för hela resetiden och väntetiden.


Beställningsavgift under servicetiden
0 €
Beställningsavgift utanför servicetiden
0 €
Även varutransport är möjlig.

Även transporter med fast pris är möjliga. Överenskommelse om detta görs i samband med beställningen eller innan taxiresan påbörjas.

Du kan betala med kontanter och de vanligaste betalkorten, Amex, Diners, betalkort från Finlands Taxiförbund samt Mobile Pay.
I priserna ingår moms (10 % vid persontransporter och 24 % vid varutransporter).


Servicetider

Vi trafikerar och tar emot beställningar från måndag till fredag kl. 8.00–20.00.
Beställ taxi online

Beställ taxi på förhand

För en beställd taxiresa tilläggs en beställningsavgift på 5 € under servicetiden (må–fr 08–20) och 15 € utanför servicetiden.

Du kan också fästa din egen släpvagn i taxin (total vikt utan bromsar max. 750 kg och med bromsar 2 000 kg). Detta förutsätter att taxin beställs på förhand. Priset fastställs alltid separat.

Uppgifter om taxiresan

Beställarens uppgifter

* Obligatoriska fält

Respons

Vi ber dig att i första hand använda denna blankett då du vill ge oss respons. Vi hittar lättast uppgifterna om ditt ärende om du uppger datum, tid och vad ärendet gäller.

* Obligatoriska fält

Om vi inte kan nå en överenskommelse i en tvist kan du kontakta Trafiksäkerhetsverket (Trafi) när det gäller pristvister. I övriga tvistärenden kan du ta kontakt med konsumentskyddsmyndigheten.

Taksi Pasi Koivisto | Sirkkalagatan 36, 20700 Åbo | tfn +358 44 071 4510 | FO-nummer: 1706630-5 | Tillståndsnummer: 260332